Tính tổng kiểm tra CRC-32B trực tuyến

Tạo giá trị băm trực tuyến

Tạo tổng kiểm tra CRC-32B trực tuyến từ mật khẩu hoặc dữ liệu của bạn. Bạn cũng có thể tải lên một file để xây dựng hàm băm CRC32B và xác minh dữ liệu của bạn sau này với tổng kiểm tra checksum. Bạn có thể tìm thấy ở đây một công cụ khác để tạo tổng kiểm tra CRC-32 trực tuyến.

Trình chuyển đổi crc32b

Trình chuyển đổi CRC-32B
 1. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Khóa bí mật chia sẽ chung được sử dụng cho biến thể HMAC (tùy chọn):
 • (bằng cách nhấp vào xác nhận rằng bạn đã hiểu và đồng ý với chúng tôi các điều khoản)
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Thuật toán CRC32B về cơ bản được sử dụng zip và png, so với Trình tính CRC32 trực tuyến.

Mã hóa chuỗi đầu vào ở định dạng UTF-8. Mã hóa khác nhau sẽ dẫn đến giá trị băm khác nhau. Unicode được xem là tốt nhất.