Trình tính hàm băm Tiger 128 bit

Tạo giá trị băm trực tuyến

Tạo hàm băm từ dữ liệu của bạn như mật khẩu với trình tạo băm Tiger 128 bit trực tuyến này. Bạn cũng có thể tải lên một file để tạo tổng kiểm tra từ dữ liệu của mình. Nêu rõ số vòng mà thuật toán được áp dụng. Bạn có thể cung cấp khóa để bảo mật hơn nữa cho hàm băm Tiger đã được tạo của mình.

Trình chuyển đổi tiger128

Trình chuyển đổi Tiger-128
 1. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Số vòng:
 • Khóa bí mật chia sẽ chung được sử dụng cho biến thể HMAC (tùy chọn):
 • (bằng cách nhấp vào xác nhận rằng bạn đã hiểu và đồng ý với chúng tôi các điều khoản)
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Thông tin chi tiết về thuật toán Tiger-128 có thể được tìm thấy trêntrang tài liệu về Tiger.

Mã hóa chuỗi đầu vào ở định dạng UTF-8. Mã hóa khác nhau sẽ dẫn đến giá trị băm khác nhau. Unicode được xem là tốt nhất.