Trình tạo hàm băm MD5

Tạo giá trị băm trực tuyến

Đây là một công cụ mã hóa băm trực tuyến để tạo băm MD5 cho dữ liệu của bạn và mã hóa nó. Bạn cũng có tùy chọn để tải lên một file và tạo tổng kiểm MD5 từ file này. Bạn có tùy chọn chuyển đổi dữ liệu bằng cách sử dụng Mã xác thực thông báo sử dụng hàm một chiều có khóa (HMAC) để tăng cường bảo mật mật khẩu MD5 của bạn.

Trình chuyển đổi md5

Trình chuyển đổi MD5
 1. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Khóa bí mật chia sẽ chung được sử dụng cho biến thể HMAC (tùy chọn):
 • (bằng cách nhấp vào xác nhận rằng bạn đã hiểu và đồng ý với chúng tôi các điều khoản)
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Có các tấn công vào thuật toán mã hóa MD5 và bạn nên xem xét sử dụng một mật mã băm khác. Ngoài ra, tổng kiểm tra các file đã tải lên của bạn có thể không còn an toàn nữa.

Thông tin về MD5 có thể được tìm thấy tại giải thuật Tiêu hóa tin MD5

Mã hóa chuỗi đầu vào ở định dạng UTF-8. Mã hóa khác nhau sẽ dẫn đến giá trị băm khác nhau. Unicode được xem là tốt nhất.