Tạo hàm băm RIPEMD 128 bit

Tạo giá trị băm trực tuyến

Mã hóa dữ liệu nhạy cảm của bạn bằng trình tính hàm băm RIPEMD-128 bit trực tuyến này. Bạn cũng có thể tải lên file để tạo tổng kiểm tra RIPEMD-128 nhằm phát hiện các thay đổi trong dữ liệu của bạn. Ngoài ra, hãy chọn một khóa chia sẻ để tăng cường bảo mật hơn nữa cho hàm băm của bạn.

Trình chuyển đổi ripemd128

Trình chuyển đổi RIPEMD-128
 1. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Khóa bí mật chia sẽ chung được sử dụng cho biến thể HMAC (tùy chọn):
 • (bằng cách nhấp vào xác nhận rằng bạn đã hiểu và đồng ý với chúng tôi các điều khoản)
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Mã hóa chuỗi đầu vào ở định dạng UTF-8. Mã hóa khác nhau sẽ dẫn đến giá trị băm khác nhau. Unicode được xem là tốt nhất.