Tạo hàm băm SHA 384 bit

Tạo giá trị băm trực tuyến

Tính hàm băm SHA-384 từ dữ liệu nhạy cảm của bạn như mật khẩu. Tùy chọn tải lên file để tạo tổng kiểm SHA-384 cho dữ liệu của bạn để bảo vệ khỏi những thay đổi. Ngoài ra, bạn có thể gửi một khóa chia sẻ để tăng cường hơn nữa cho hàm băm SHA-384.

Trình chuyển đổi sha384

Trình chuyển đổi SHA-384
 1. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Khóa bí mật chia sẽ chung được sử dụng cho biến thể HMAC (tùy chọn):
 • (bằng cách nhấp vào xác nhận rằng bạn đã hiểu và đồng ý với chúng tôi các điều khoản)
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Mã hóa chuỗi đầu vào ở định dạng UTF-8. Mã hóa khác nhau sẽ dẫn đến giá trị băm khác nhau. Unicode được xem là tốt nhất.