Tạo hàm băm GOST trực tuyến

Tạo giá trị băm trực tuyến

Tính hàm băm GOST từ mật khẩu và dữ liệu của bạn với công cụ trực tuyến này. Bạn cũng có thể tải lên một file để tổng kiểm tra bằng thuật toán GOST. Nếu bạn cung cấp khóa cho HMAC, bạn cũng có thể tăng cường bảo mật cho hàm băm của mình.

Trình chuyển đổi gost

Trình chuyển đổi Gost
 1. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Khóa bí mật chia sẽ chung được sử dụng cho biến thể HMAC (tùy chọn):
 • (bằng cách nhấp vào xác nhận rằng bạn đã hiểu và đồng ý với chúng tôi các điều khoản)
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Thông tin về mã hóa thuật toán GOST có thể được tìm thấy ở đây.

Mã hóa chuỗi đầu vào ở định dạng UTF-8. Mã hóa khác nhau sẽ dẫn đến giá trị băm khác nhau. Unicode được xem là tốt nhất.