Tạo hàm băm SHA 512 bit

Tạo giá trị băm trực tuyến

Tính hàm băm SHA 512 bit từ dữ liệu nhạy cảm của bạn như mật khẩu. Bạn cũng có thể tải lên file để tạo tổng kiểm SHA-512. Ngoài ra, cung cấp khóa chia sẻ để tăng cường bảo mật cho hàm băm của bạn.

Trình chuyển đổi sha512

Trình chuyển đổi SHA-512
 1. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Khóa bí mật chia sẽ chung được sử dụng cho biến thể HMAC (tùy chọn):
 • (bằng cách nhấp vào xác nhận rằng bạn đã hiểu và đồng ý với chúng tôi các điều khoản)
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về thuật toán SHA-512 tại thuật toán SHA-512

Mã hóa chuỗi đầu vào ở định dạng UTF-8. Mã hóa khác nhau sẽ dẫn đến giá trị băm khác nhau. Unicode được xem là tốt nhất.