Tạo hàm băm Tiger 192 bit

Tạo giá trị băm trực tuyến

Chuyển đổi dữ liệu nhạy cảm của bạn như mật khẩu bằng thuật toán băm Tiger 192 bit. Bạn có thể tùy chọn tải lên file để tạo tổng kiểm bằng thuật toán mã hóa Tiger. Chọn số vòng mà thuật toán băm Tiger 192 được áp dụng. Tùy chọn tạo khóa để tăng cường bảo mật hơn nữa cho hàm băm của bạn.

Trình chuyển đổi tiger192

Trình chuyển đổi Tiger-192
 1. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Số vòng:
 • Khóa bí mật chia sẽ chung được sử dụng cho biến thể HMAC (tùy chọn):
 • (bằng cách nhấp vào xác nhận rằng bạn đã hiểu và đồng ý với chúng tôi các điều khoản)
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Tìm hiểu thêm thông tin về việc tạo hàm băm Tiger tại trang chủ thuật toán mã hóa Tiger.

Mã hóa chuỗi đầu vào ở định dạng UTF-8. Mã hóa khác nhau sẽ dẫn đến giá trị băm khác nhau. Unicode được xem là tốt nhất.