Trình tạo MD4 trực tuyến

Tạo giá trị băm trực tuyến

Mã hóa ký tự như mật khẩu bằng công cụ chuyển đổi băm trực tuyến MD4 này. Bạn cũng có thể tải lên file để tạo tổng kiểm tra MD4 cho dữ liệu của mình. Tùy chọn bạn có thể chỉ định khóa HMAC để tăng cường bảo mật cho hàm băm của mình.

Trình chuyển đổi md4

Trình chuyển đổi MD4
 1. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Khóa bí mật chia sẽ chung được sử dụng cho biến thể HMAC (tùy chọn):
 • (bằng cách nhấp vào xác nhận rằng bạn đã hiểu và đồng ý với chúng tôi các điều khoản)
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Bạn cũng có thể băm dữ liệu của mình với công cụ mã hóa MD5 trực tuyến. Dưới đây là thông tin về mã hóa MD4.

Mã hóa chuỗi đầu vào ở định dạng UTF-8. Mã hóa khác nhau sẽ dẫn đến giá trị băm khác nhau. Unicode được xem là tốt nhất.