Trình tạo MD4 trực tuyến

Mã hóa ký tự như mật khẩu bằng công cụ chuyển đổi băm trực tuyến MD4 này. Bạn cũng có thể tải lên file để tạo tổng kiểm tra MD4 cho dữ liệu của mình. Tùy chọn bạn có thể chỉ định khóa HMAC để tăng cường bảo mật cho hàm băm của mình.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
Trình chuyển đổi MD4

Bạn cũng có thể băm dữ liệu của mình với công cụ mã hóa MD5 trực tuyến. Dưới đây là thông tin về mã hóa MD4.