Trình tính tổng kiểm tra CRC-32 trực tuyến

Với trình chuyển đổi trực tuyến này, bạn có thể tải lên một file và tính tổng kiểm tra CRC-32 để xác minh dữ liệu của bạn. Bạn cũng có thể nhập dữ liệu theo cách thủ công và chuyển đổi nó thành hàm băm CRC-32. Bằng cách sử dụng HMAC, bạn có thể tăng tính bảo mật cho dữ liệu của mình bằng khóa chung.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Trình chuyển đổi CRC32

Mật mã CRC-32 là một phương pháp băm không an toàn, cơ bản là để phát hiện các thay đổi ngẫu nhiên của dữ liệu. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy tại đây Hướng dẫn về thuật toán phát hiện lỗi CRC. Về cơ bản, nó được sử dụng trên ethernet, so vớitrình tính toán CRC32B trực tuyến