Trình tính tổng kiểm tra CRC-32 trực tuyến

Tạo giá trị băm trực tuyến

Với trình chuyển đổi trực tuyến này, bạn có thể tải lên một file và tính tổng kiểm tra CRC-32 để xác minh dữ liệu của bạn. Bạn cũng có thể nhập dữ liệu theo cách thủ công và chuyển đổi nó thành hàm băm CRC-32. Bằng cách sử dụng HMAC, bạn có thể tăng tính bảo mật cho dữ liệu của mình bằng khóa chung.

Trình chuyển đổi crc32

Trình chuyển đổi CRC-32
 1. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Khóa bí mật chia sẽ chung được sử dụng cho biến thể HMAC (tùy chọn):
 • (bằng cách nhấp vào xác nhận rằng bạn đã hiểu và đồng ý với chúng tôi các điều khoản)
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Mật mã CRC-32 là một phương pháp băm không an toàn, cơ bản là để phát hiện các thay đổi ngẫu nhiên của dữ liệu. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy tại đây Hướng dẫn về thuật toán phát hiện lỗi CRC. Về cơ bản, nó được sử dụng trên ethernet, so vớitrình tính toán CRC32B trực tuyến

Mã hóa chuỗi đầu vào ở định dạng UTF-8. Mã hóa khác nhau sẽ dẫn đến giá trị băm khác nhau. Unicode được xem là tốt nhất.