Tạo Blowfish hash với salt

Tạo giá trị băm trực tuyến

Sử dụng chức năng này, bạn có thể băm mật khẩu và dữ liệu của mình bằng phương pháp mã hóa blowfish. Bằng cách thêm salt, bạn có thể làm cho hàm băm của mình an toàn hơn trước các cuộc tấn công bảng cầu vồng (rainbow table). Tùy chọn bạn có thể tải lên một tập tin để tính toán tổng kiểm tra blowfish.

Trình chuyển đổi BLOWFISH

Trình chuyển đổi Blowfish
 1. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Salt (tùy chọn):
 • (bằng cách nhấp vào xác nhận rằng bạn đã hiểu và đồng ý với chúng tôi các điều khoản)
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Công cụ này sử dụng tám vòng để mã hóa dữ liệu. Chi tiết về thuật toán mã hóa Blowfish có thể được tìm thấy tại trang chủ của Bruce Schneier.

Mã hóa chuỗi đầu vào ở định dạng UTF-8. Mã hóa khác nhau sẽ dẫn đến giá trị băm khác nhau. Unicode được xem là tốt nhất.