Tạo Blowfish hash với salt

Sử dụng chức năng này, bạn có thể băm mật khẩu và dữ liệu của mình bằng phương pháp mã hóa blowfish. Bằng cách thêm salt, bạn có thể làm cho hàm băm của mình an toàn hơn trước các cuộc tấn công bảng cầu vồng (rainbow table). Tùy chọn bạn có thể tải lên một tập tin để tính toán tổng kiểm tra blowfish.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Trình chuyển đổi BLOWFISH

Công cụ này sử dụng tám vòng để mã hóa dữ liệu. Chi tiết về thuật toán mã hóa Blowfish có thể được tìm thấy tại trang chủ của Bruce Schneier.