Trình tạo hàm băm trực tuyến Whirlpool

Tạo giá trị băm trực tuyến

Tạo hàm băm Whirlpool với trình tạo hàm băm trực tuyến này. Bạn có thể tùy chọn tải file lên để tạo tổng kiểm Whirlpool nhằm phát hiện các thay đổi của file. Bằng cách cung cấp khóa chia sẻ, bạn có thể tăng cường hơn nữa việc mã hóa hàm băm của mình.

Trình chuyển đổi whirlpool

Trình chuyển đổi Whirlpool
 1. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Khóa bí mật chia sẽ chung được sử dụng cho biến thể HMAC (tùy chọn):
 • (bằng cách nhấp vào xác nhận rằng bạn đã hiểu và đồng ý với chúng tôi các điều khoản)
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về thuật toán mã hóa hàm băm Whirlpool tạitrang chủ Whirlpool.

Mã hóa chuỗi đầu vào ở định dạng UTF-8. Mã hóa khác nhau sẽ dẫn đến giá trị băm khác nhau. Unicode được xem là tốt nhất.