Trình tạo Adler32 trực tuyến

Tạo giá trị băm trực tuyến

Tạo băm Adler32 dữ liệu của bạn hoặc tải lên file và tính checksum Adler32. Bằng cách sử dụng ô HMAC (Mã xác thực thông báo sử dụng hàm một chiều có khóa) bên dưới, bạn cũng có thể tăng cường bảo mật cho mật mã của mình.

Trình chuyển đổi adler32

Trình chuyển đổi Adler32
 1. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Khóa bí mật chia sẽ chung được sử dụng cho biến thể HMAC (tùy chọn):
 • (bằng cách nhấp vào xác nhận rằng bạn đã hiểu và đồng ý với chúng tôi các điều khoản)
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Băm Adler32 được sử dụng trong thư viện zlib. Thông tin về mật mã Adler32 có thể được tìm thấy trong RFC 1950

Mã hóa chuỗi đầu vào ở định dạng UTF-8. Mã hóa khác nhau sẽ dẫn đến giá trị băm khác nhau. Unicode được xem là tốt nhất.