Trình tính hàm băm Tiger 160 bit

Tạo giá trị băm trực tuyến

Chuyển văn bản của bạn sang hàm băm Tiger 160 bit để bảo vệ mật khẩu của bạn. Bạn có thể tùy chọn tải lên file để tạo tổng kiểm cho dữ liệu của mình. Chọn số vòng mà thuật toán được áp dụng. Thêm khóa vào trình tạo hàm băm Tiger 160 bit để tăng cường bảo mật.

Trình chuyển đổi tiger160

Trình chuyển đổi Tiger-160
 1. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Số vòng:
 • Khóa bí mật chia sẽ chung được sử dụng cho biến thể HMAC (tùy chọn):
 • (bằng cách nhấp vào xác nhận rằng bạn đã hiểu và đồng ý với chúng tôi các điều khoản)
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu cho thuật toán Tiger.

Mã hóa chuỗi đầu vào ở định dạng UTF-8. Mã hóa khác nhau sẽ dẫn đến giá trị băm khác nhau. Unicode được xem là tốt nhất.