Tính hàm băm SHA 256 bit

Trình chuyển đổi SHA256

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn

Tạo hàm băm SHA-256 bằng công cụ mã hóa trực tuyến và miễn phí này. Hãy tải lên để tạo tổng kiểm SHA-256 cho file của bạn. Để tăng cường bảo mật hơn nữa cho hàm băm được mã hóa, bạn có thể sử dụng khóa chia sẻ.

Để biết thêm thông tin về thuật toán SHA-256, bạn có thể truy cập FIPS 180-2: Tiêu chuẩn hàm băm an toàn (SHS)