Tính hàm băm SHA 256 bit

Tạo giá trị băm trực tuyến

Tạo hàm băm SHA-256 bằng công cụ mã hóa trực tuyến và miễn phí này. Hãy tải lên để tạo tổng kiểm SHA-256 cho file của bạn. Để tăng cường bảo mật hơn nữa cho hàm băm được mã hóa, bạn có thể sử dụng khóa chia sẻ.

Trình chuyển đổi sha256

Trình chuyển đổi SHA-256
 1. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Khóa bí mật chia sẽ chung được sử dụng cho biến thể HMAC (tùy chọn):
 • (bằng cách nhấp vào xác nhận rằng bạn đã hiểu và đồng ý với chúng tôi các điều khoản)
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Để biết thêm thông tin về thuật toán SHA-256, bạn có thể truy cập FIPS 180-2: Tiêu chuẩn hàm băm an toàn (SHS)

Mã hóa chuỗi đầu vào ở định dạng UTF-8. Mã hóa khác nhau sẽ dẫn đến giá trị băm khác nhau. Unicode được xem là tốt nhất.