Tính hàm băm RIPEMD-160

Tạo giá trị băm trực tuyến

Với trình chuyển đổi trực tuyến miễn phí này, bạn có thể tạo băm RIPEMD 160 bit. Nếu bạn tải file lên, bạn cũng có thể tạo tổng kiểm tra RIPEMD-160. Tùy chọn, bạn có thể tính toán biến thể HMAC để tăng cường tính bảo mật của mã hóa nếu bạn cung cấp khóa chia sẻ.

Trình chuyển đổi ripemd160

Trình chuyển đổi RIPEMD-160
 1. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Khóa bí mật chia sẽ chung được sử dụng cho biến thể HMAC (tùy chọn):
 • (bằng cách nhấp vào xác nhận rằng bạn đã hiểu và đồng ý với chúng tôi các điều khoản)
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Bạn có thể tìm thêm thông tin về thuật toán mã hóa RIPEMD trong tài liệu này: RIPEMD-160: Một phiên bản được tăng cường gia cố của RIPEMD.

Mã hóa chuỗi đầu vào ở định dạng UTF-8. Mã hóa khác nhau sẽ dẫn đến giá trị băm khác nhau. Unicode được xem là tốt nhất.