Tính hàm băm Snefru

Tạo giá trị băm trực tuyến

Tạo hàm băm Snefru từ dữ liệu của bạn để bảo vệ thông tin nhạy cảm. Bạn có thể tùy chọn tải file của mình lên để tạo tổng kiểm Snefru. Bằng cách sử dụng khóa HMAC được chia sẻ, bạn cũng có thể tăng cường mã hóa.

Trình chuyển đổi snefru

Trình chuyển đổi Snefru
 1. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Khóa bí mật chia sẽ chung được sử dụng cho biến thể HMAC (tùy chọn):
 • (bằng cách nhấp vào xác nhận rằng bạn đã hiểu và đồng ý với chúng tôi các điều khoản)
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Mã hóa chuỗi đầu vào ở định dạng UTF-8. Mã hóa khác nhau sẽ dẫn đến giá trị băm khác nhau. Unicode được xem là tốt nhất.