Mã hóa dữ liệu bằng thuật toán hàm băm Haval-128

Trình chuyển đổi HAVAL128

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn

Tạo hàm băm bằng công cụ mã hóa Haval 128 bit trực tuyến này. Bạn cũng có thể tải lên một file để chuyển đổi dữ liệu của mình sang hàm băm Haval-128. Bằng cách thêm khóa chia sẻ tùy chọn, bạn có thể tăng cường bảo mật thêm cho hàm băm Haval 128 bit của mình.

Thông tin về thuật toán Haval-128 bit có thể được tìm thấy tại trang chủ Haval.