Tạo mật khẩu .htpasswd cho Apache

Tạo giá trị băm trực tuyến

Tạo mật khẩu của bạn bằng trình tạo .htpasswd cho Apache và nginx. Chỉ cần nhập mật khẩu của bạn và công cụ sẽ mã hóa để đưa vào .htpasswd. Bạn cũng có thể ghi đè lên salt được tạo bởi công cụ này theo cách thủ công.

Trình chuyển đổi apache-htpasswd

Trình chuyển đổi htpasswd Apache
 1. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Salt (tùy chọn):
 • (bằng cách nhấp vào xác nhận rằng bạn đã hiểu và đồng ý với chúng tôi các điều khoản)
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Khi bạn đã băm mật khẩu, bạn cần thêm tên người dùng của mình và lưu nó trong một file có tên .htpasswd. Mỗi dòng người dùng lưu theo cấu trúc: tên người dùng:password_hash. Ví dụ: người dùng thử:$apr1$kan2dc94$Xfi6nlAR7C.9LfQLTjDLi0

Bạn có thể tìm thấy thông tin về file .htpasswd tại xác thực Apache hoặc xác thực nginx

Mã hóa chuỗi đầu vào ở định dạng UTF-8. Mã hóa khác nhau sẽ dẫn đến giá trị băm khác nhau. Unicode được xem là tốt nhất.