Tạo hàm băm SHA-1

Tạo giá trị băm trực tuyến

Trình tạo băm trực tuyến này chuyển đổi dữ liệu nhạy cảm của bạn như mật khẩu sang hàm băm SHA-1. Bạn có thể tải lên để tính tổng kiểm của một file. Để bảo mật hơn nữa cho quá trình mã hóa, bạn có thể xác định khóa HMAC.

Trình chuyển đổi sha1

Trình chuyển đổi SHA-1
 1. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Khóa bí mật chia sẽ chung được sử dụng cho biến thể HMAC (tùy chọn):
 • (bằng cách nhấp vào xác nhận rằng bạn đã hiểu và đồng ý với chúng tôi các điều khoản)
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Thông tin chi tiết về hàm băm SHA-1 có thể được tìm thấy tại US Secure Hash Algorithm 1 (SHA1)

Mã hóa chuỗi đầu vào ở định dạng UTF-8. Mã hóa khác nhau sẽ dẫn đến giá trị băm khác nhau. Unicode được xem là tốt nhất.